ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ

ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ

ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਹੈਮਰ

ਕਵੀਨ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈਮਰ ਟੂ ਫਾਲ

Aphex Twin ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਡੋਲਿਕਰ

ਐਪੇਕਸ ਟਵਿਨ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਡੋਲਿਕਰ

ਲਾਨਾ ਡੇਲ ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪੀ ਲਵ (ਏ$ਏਪੀ ਰੌਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)

ਲਾਨਾ ਡੇਲ ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪੀ ਲਵ (ਏ$ਏਪੀ ਰੌਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ) ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਕੇਂਡਰਿਕ ਲਾਮਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਧਾਂ

ਕੇਂਡ੍ਰਿਕ ਲਾਮਰ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਧਾਂ

ਮਾਰਗਰੇਟ ਵਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੌਨੀ ਮਰਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੀ ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਆਊਟਸਾਈਡ

ਮਾਰਗਰੇਟ ਵ੍ਹਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੌਨੀ ਮਰਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੀ ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਬ੍ਰਾਂਡੀ (ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਹੋ) ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਦੁਆਰਾ

ਲੁੱਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡੀ (ਯੂ ਆਰ ਏ ਫਾਈਨ ਗਰਲ)

ਲਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਿਵ ਬੋਲਟ ਪਿਸਤੌਲ

ਕੈਪਟਿਵ ਬੋਲਟ ਪਿਸਤੌਲ ਕਾਰਕੈਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਨਿਸ ਮੋਰੀਸੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਨਿਸ ਮੋਰੀਸੇਟ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ (500 ਮੀਲ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

The Proclaimers ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ I'm Gonna Be (500 Miles)

ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ

ਬੁਲੇਟ ਇਨ ਦ ਹੈਡ ਬਾਇ ਰੇਜ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਬੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਜੇ. ਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲਜ਼ ਨਹੀਂ

ਜੇ. ਕੋਲ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ

ਟੌਮ ਵੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਰਸੀ ਗਰਲ

ਟੌਮ ਵੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਰਸੀ ਗਰਲ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਬੇਯੋਨਸੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਕੇਟ

Beyoncé ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਕੇਟ

ਟੌਮ ਜੋਨਸ ਦੁਆਰਾ ਡੇਲੀਲਾਹ

ਟੌਮ ਜੋਨਸ ਦੁਆਰਾ ਡੇਲੀਲਾਹ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਮੈਕ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਝੂਠ

ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਮੈਕ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਟਲ ਲਾਈਜ਼

ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਸ਼

ਰਾਣੀ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਸ਼

ਰੀਹਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਵਫ਼ਾ

ਰੀਹਾਨਾ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਵਫ਼ਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਐਗੁਇਲੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਐਗੁਇਲੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਾ ਗੀਤ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ

ਕੈਨੀ ਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ (ਰਿਹਾਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)

ਕੈਨਯ ਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ (ਰਿਹਾਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ) ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਸਥਿਤੀ